Camera hành trình C63 ghi hình ngày đêm sắc nét

Ghi hình trước và trong xe

Cảnh báo giao thông bằng giọng nói

Ghi hình với thông tin GPS

Cảnh báo tốc độ giới hạn

Cảm biến ánh sáng Sony

Kết nối wifi

.
.
.
.