Giám sát hành trình AT35 kiểm soát đóng mở cửa xe

2,290,000  1,790,000 

Ăng ten GPS: dạng kết nối SMA gắn ngoài

Ăng ten GSM: dạng kết nối SMA gắn ngoài

Cảm biến chuyển động: cảm biến gia tốc ba chiều

Nhiệt độ hoạt động: 35 – 85 độ C

.
.
.
.