Giám sát hành trình TMS T90 quản lý tiêu hao nhiên liệu

2,500,000  2,300,000 

Giám sát tốc độ mọi lúc mọi nơi

Phần mềm dễ sử dụng

Tốc độ bản ghi 10s/ lần

Xem lại hành trình di chuyển dễ dàng

Có các loại báo cáo khác nhau

.
.
.
.